program dla ucznia uposledzonego w stopniu lekkim Strona Główna          procsey          Proma Pro          przepierzyć          prnovias          przzepisy


Tematy Darmowe Antywirusy program do wlamania do Gadu Gadu program do zapisu wiadomosci Gadu Gadu program do odzyskiwania archiwum Gadu Gadu program do przerabiania mp3 na dzwonki mp3 program do wlamania sie na konta Gadu Gadu Program ustalił że twoja wersja gry FIFA 09 program w tle ktory zapisuje wszystkie co się wpisuje z klawiatury programy Nokia N73 do pobrania na telefon za damo program Brico Pack Crystal XP najnowszy Programy do rejestracji czasu pracy do wprowadzania recznego
Newsletter Your E-mail Address:

  Subscribe
  Un-SubscribeLogin here
Uid 
Pwd
            
                     
         

 

Search This Site
two or three keywords

          
Tell a Friend About This Web Site!

Your Email  
Friend's Email
Message

     

                                       

                                                                                                                                     

 
Welcome to ArticleCity.com

Darmowe Antywirusy

Temat: program rewalidacji indywidualnej
" />ten z programem indywidualnej rewaldacji dziecka upośledzonego w stopniu lekkim w szkole masowej mniejsza z tym juz program jakoś napisze - ale możesz mi doradzić jakieś książki z ćwiczeniami na te rewalidację? Kompletnie nie wiem jak się do tego zabrać Książki dla ucznia kl VI
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10766Temat: Plany - matematyka.
" />Plan wynikowy nuaczania matematyki w klasie VI napisany na podstawie programu nauczania dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/idd/976/
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=7411


Temat: Uczeń z orzeczeniem PPP
" />Wklejam Ci wzór dostosowania Propozycja wzoru sposobu dostosowania programu nauczania do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, pozostającego w szkole ogólnodostępnej Nr programu nauczania (w szkolnym zestawie programów nauczania) Zakres dostosowania programu nauczania Wymagania edukacyjne Formy i metody pracy Sprzęt i środki dydaktyczne Opracowanie: Maria Rusin – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10849


Temat: Uczeń z orzeczeniem PPP
" />No dobrze, a co zrobić, gdy dyrekcja wymaga wytycznych do oceniania uczniów z dysfunkcjami oraz program nauczania dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim. U tych ostatnich w opinii jest napisane, że mają realizoać program szkoły specjalnej. Zatem wzięłam taki program, ale okazało się, że nie obejmuje on niektórych działów. Co zatem mają robić ci uczniowie? Ja od nich wymagam wszytskiego,...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10849


Temat: Uczeń z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym
" /> ">Walker, walker... uwaga! W czerwcu tego roku każdy uczeń realizujacy program szkoły specjalnej musiał miec o tym zapis na swiadectwie! Strasznie to głupie ale jest na to rozporzadzenie. Zaraz poszukam i podam. W szkołach zawodowych dla upośledzonych w stopniu lekkim realizujemy takie same programy (i podstawy programowe) jak w masówkach - dla tego egzaminy są takie same i papier taki...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=4654


Temat: Niejasne orzeczenie, może ktoś nam pomoże
" />Dzieci z uposledzeniem w stopniu lekkim sa nauczane zazwyczaj w klasach z pozostalymi uczniami, tylko wg odpowiedniego programu (chyba, ze sa jakies przeciwwskazania). Nauczanie indywidualne przyznawane jest uczniom z uposledzeniem...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3928


Temat: Niejasne orzeczenie, może ktoś nam pomoże
" />Rozporządzenie z 18 stycznia 2005 ">Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne oraz nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne, we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia: 1) rozpoznają potrzeby rozwojowe i możliwości edukacyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie; 2) organizują i prowadzą zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą, w szczególności: a) wybierają lub opracowują programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania, b) opracowują dla każdego ucznia i realizują indywidualne programy edukacyjne, uwzględniając dostosowanie realizacji programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci ... obowiązuje taka wykładnia tego przepisu (zgodna z zaleceniami poradni), że rodzic zapoznaje się z proponowanym przez nas programem naucznia i aprobuje go (lub nie). Z tym, że uczą się u nas dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, korzystając z programów szkoły masowej dostosowanych do ich możliwości (czyli określamy dla tych dzieci odrębne wymagania) Wydaje mi się, że z ten zapis rzeczywiście może oznaczać, że rodzic ma wpływ i prawo decydowania o programie (czyli pośrednio i o metodach nauczania)
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3928


Temat: Rozklad materialu z j.polskiego do specjalnej(gimn i zaw)
" />Udostępnię rozkłady do języka polskiego dla klas IV,V i VI , oraz do I zawodowej w szkole specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Niestety tylko klasa VI na podstawie nowego, aktualnego podrecznika oraz PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I SPOSÓB ICH OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM SPECJALNYM Wymagania na poszczególne oceny BADANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI VI, IIG,IZ, program naprawczy po sprawdzianie...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=7194


Temat: Praca z ucznniem z uposledzeniem w stopniu lekkim
" />Witam, w klasie będe miała jednego ucznia z uposledzeniem w stopniu lekkim. Czy wystarczy jeżeli przygotuje dla niego rozkład materialu( dostosowany do jego możliwości, zgodnie z zaleceniami poradni), oparty na programie który obowiazuje w tej klasie, czy muszę pisac program indywidualny dla tego ucznia? Uczę przyrody.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11438


Temat: Niepełnosprawny student otrzyma nawet 400 zł stypendium
" />N[b]iepełnosprawni uczniowie i studenci mogą ubiegać się o dodatkowe pieniądze na naukę. Pomoc z budżetu otrzymają wszyscy studenci z orzeczoną niepełnosprawnością, ale nie wszyscy uczniowie. ZOBACZ TAKŻE: Student nie zapłaci podatku od zapomogi i stypendium socjalnego Kiedy stypendia przyznawane przez samorządy i OPP są zwolnione z podatku Jak opodatkowana jest pomoc dla uczniów i studentów Jakie prawa mają rodzice w związku z pójściem dzieci do szkoły Niepełnosprawni uczniowie i studenci mogą ubiegać się o dodatkowe pieniądze na naukę Galeria zdjęć: 1 z 1 W roku szkolnym 2010/2011 rodzice niepełnosprawnych uczniów mogą składać wnioski o dofinansowanie na zakup podręczników. Takie wsparcie przewiduje rządowy program ‟Wyprawka szkolna 2010”. Rodzice otrzymają je bez względu na osiągane dochody. Jednak dofinansowanie to nie przysługuje wszystkim niepełnosprawnym dzieciom. Otrzymają je tylko uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Oznacza to, że dziecko z lekkim stopniem niepełnosprawności pieniądze otrzyma, ale dziecko z autyzmem już nie. ... stypendium specjalnego w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z powodu niepełnosprawności. Aby je otrzymać, muszą złożyć do dziekanatu swojej uczelni wniosek wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. – Nie ma ograniczeń ... niepełnosprawnych przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności i wynosi od 100 do 400 zł miesięcznie. Jego dokładną wysokości i tryb przyznawania...
Źródło: fanton.nazwa.pl/napromieniowani/forum/viewtopic.php?t=831


Temat: NOWA SÓL
przygotować nauczycieli do pracy z dziećmi autystycznymi. Szkoła stara się o utworzenie klasy dla takich uczniów. - Oddział miałby zacząć funkcjonować od września. Jesteśmy w trakcie przyjmowania podań od rodziców. Jednocześnie ... odbywają się dni otwartych drzwi. Skierowane są dla nauczycieli i rodziców, którzy chcą uzyskać pomoc w zakresie np. doboru programów i podręczników dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim i umiarkowanym, uczących...
Źródło: autyzm.zgora.pl/forum/viewtopic.php?t=28


Temat: Indywidualne plany dla lekko
" />Neon - nie wiem dlaczego w Twojej szkole tak się robi, że dzicko z lekkim musi się uczyć z innych podręczników. I jak tu mówic o intergracji? Chodzi o to żeby społecznie - jak najmniej różnicować. Oczywiście najlepiej to dziecko miałoby w szkole specjalnej, gdzie pracują fachowcy, klasy są mniejsze, a metody dostosowane do możliwości ucznia. Jednak, jeżeli taki jest wybór rodzica, że syn czy córka z upośledzeniem uczęszcza do szkoły masowej- trzeba robić jak najwięcej, by łączyć, a nie różnicować. Miałam ucznów z lekkim, a nawet z umiarkowanym - w mojej ... z upośledzeniem- to już nie wiadomo w co ręce wkladać. Lecz pisanie papierów dla samych papierów - nie ma sensu. Nich dzieciak korzysta z tych samych podręczników - obiżyć mu tylko ... wynikowym dostosowac wymagania. Przygotowywać zadania o mniejszym stopniu trudności. I tyle. To jest prawdziwa gimnastyka pracować z klasą w oparciu o inny program i z uczniem z upośledzeniem o inny (jeżeli...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=7446


Temat: bardzo pilne-praca z dziećmi upośledzonymi
" />Prawo oświatowe w kształceniu ucznia niepełnosprawnego PROGRAMY NAUCZANIA Nauka w oddziałach ogólnodostępnych, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni i w oddziałach integracyjnych odbywa się według programów nauczania odpowiedniego typu szkoły ogólnodostępnej. Dla uczniów niepełnosprawnych opracowywane są programy zajęć rewalidacyjnych lub innych zajęć określonych w przepisach dotyczących pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Nauka w oddziałach specjalnych w szkole ogólnodostępnej odbywa się według programów nauczania odpowiedniego typu szkoły specjalnej. W oddziałach specjalnych dla dzieci niepełnosprawnych w normie intelektualnej i dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim mogą być również stosowane programy nauczania dopuszczone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do użytku w szkołach ogólnodostępnych. Obowiązkiem szkoły jest również opracowanie programów zajęć rewalidacyjnych. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM, ZNACZNYM I GŁĘBOKIM OPRACOWYWANE SĄ INDYWIDUALNE PROGRAMY EDUKACYJNE. W oddziałach dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym stosowane są indywidualne programy edukacyjne ustalone dla każdego ucznia na podstawie wielospecjalizacyjnej oceny poziomu funkcjonowania i zawierających realne, szczegółowe cele, zadania i treści, mieszczące się w strefie najbliższego rozwoju ucznia, które pozostają w zbieżności z celami, zadaniami i treściami podstawy programowej. Indywidualne programy edukacyjne opracowuje zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem. [Opracowała: Ewa Fonfara] -------------------------------------------------------------------------------- Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych. (Dz. U. Nr 69, poz. 635) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3824


Temat: Poszukuję programu nauczania języka angielskiego
" />Poszukuję obojętnie jakiego programu nauczania języka angielskiego dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim z numerem zatwierdzenia.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11533


Temat: Niejasne orzeczenie, może ktoś nam pomoże
" />Dziecko z uposledzenem w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej nie musi się uczyć wg programu szkoły specjalnej. Jeśli takie dziecko pojawi się w klasie należy: A)wnikliwie zapoznać sie z orzeczeniem PPP - tam jest zalecenie kształcenia dziecka np. "ksztalcenie specjalne w szkole podstawowej w gimnazjum ogólnodostępnym przy dostosowaniu wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim"; może być zalecenie kształcenia wg programu szkoły specjalnej- to należy sprawdzić w orzeczeniu. I dopiero wówczas podejmuje sie decyzję- jakim programem "idzie" dziecko. B)Odchodzi sie od kształcenia dziecka wg programu szkoły specjalnej w szkole ogólnodostępnej, zaleca się by nie "wyróżniać" dziecka innymi podręcznikami (te ze szkoły specjalnej mogą byc używane podczas np.zajeć wyrównawczych). C)Dla dziecka z upośledzeniem w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej nie trzeba pisać specjanego programu. Dostosowuje się wymagania i program realizowany w klasie/szkole do potrzeb tego dziecka- zaniżając wymagania z poszczególnych przedmiotów - innymi słowy, w planie wynikowym może pojawić się dodatkowa rubryka: wymagania dla dziecka z upośledzeniem w stopniu lekkim; lub można napisać osobny plan wynikowy w oparciu o program, który się realizuje w klasie. Taki uczeń sprawdziany pisze dostosowane do swych potrzeb - trzeba je dla niego osobno przygotować. D) Uczeń pisze sprawdzian po szkole podstawoej lub egzamin gimnazjalny na tzw. arkuszu A8 - dla upośledzonych w stopniu lekkim; a na świadectwie umieszcza się adnotację: "uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej/specjalistycznej". Można przykładowe arkusze znaleźć np. na stronach OKE Kraków. E) Sprawy te reguluje:...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3928


Temat: indywidualny program edukacyjno terapeutyczny dla lekko upoś
" />czy piszecie w swoich szkołach idywidualne programy edukacyjno terapeutycznedla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim? Jeśli tak to jak on wygląda, co zawiera? czy nauczyciel każdego przedmiotu wpisuje w nim swoje działania edukacyjne i terapeutyczne dla danego ucznia?
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10656


Temat: Marzą o windzie
" />Marzą o windzie Projekt windy przez siedem lat leżał na urzędowej półce. W tym czasie każdego dnia opiekunowie, nauczycielki, woźny albo wuefista pomagali uczniom Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 pokonać ... dwupiętrowej szkoły, gdzie mieszczą się dwie klasy. Uczniów z problemami w poruszaniu jest w szkole więcej. - Na wózkach inwalidzkich porusza się trzech uczniów, około dziesięcioro również wymaga pomocy przy wchodzeniu ... dziś 90 osób. To dziesięć oddziałów: cztery dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym i sześć dla uczniów z upośledzeniem lekkim. Szkoła prowadzi też indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dwóch uczniów z upośledzeniem głębokim. Ale potrzeby są większe. - Jeszcze niedawno mieliśmy tylko jedną klasę dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, dziś jest ich cztery, w następnym roku planuję otwarcie jednej lub dwóch kolejnych. Chcielibyśmy też prowadzić zajęcia tu na miejscu dla dzieci z upośledzeniem głębokim, które przecież również potrzebują rozwijać się społecznie. Ale to wymaga znacznie lepszego przystosowania szkoły - zauważa Lipski. Paradoks tej świętochłowickiej szkoły polega na tym, że ma ona niezłe wyposażenie, ale nie wszyscy uczniowie mogą z niego korzystać, bo sam budynek stanowi dla nich barierę. W ostatnim czasie szkoła otrzymała z różnych źródeł 300 tys. zł m.in. na różnego rodzaju pomoce dydaktyczne: wyposażenie pracowni logopedycznej, komputerowej. Ostatnio udało się skorzystać z programu "Szkoła Szans"...
Źródło: swiony.info/f/viewtopic.php?t=5162


Temat: I co dalej po gimnazjum ..................
" />Witam serdecznie. Zadzwoniła do mnie pani dyrektor z poradni i poinformowała mnie, że Piotr otrzyma orzeczenie o upośledzeniu lekkim ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i orzeczenie o nauczaniu indywidualnym. Było by wszystko ... pomocy psychologiczno-pedagogicznej): kształcenie wg podstawy programowej kształcenia ogólnego, ramowego planu i programów nauczania dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej lub w szkole specjalnej; w ramach zajęć rewalidacyjnych — ... poziom graficzny pisma. Wskazane jest również wyposażenie chłopca w komputer przenośny, z którego mógłby korzystać w czasie zajęć./ możliwość uzyskania komputera przenośnego z programów PFRON/ ll należy dbać o prawidłowy rozwój społeczno-emocjonalny chłopca, poprzez zapewnianie mu różnorodnych doświadczeń oraz włączanie Piotra w grupę rówieśniczą.ll wiedza ucznia powinna być weryfikowana w postaci zadań zamkniętych oraz nielimitowanych czasowo wypowiedzi ustnych.ll treści jak i długość materiału do nauki powinny ... pole manewru, by trafić do ucznia jak najlepiej tj możliwe, bo człowiek nie zawsze wszystko zauważy, by pomóc uczniowi. Dlaczego zamyka się drogę uczniowi, bo ma upośledzenie w stopniu lekkim; gdzie...
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=1690 

 


Copyright 2001-2099 - Darmowe Antywirusy